ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย

AIR CONDITIONING SYSTEM

SANITARY &

FIRE PROTECTION SYSTEM

ELECTRICAL SYSTEM

If you NEED we CAN

Consist of service mind to Service excellence

Air Conditioning System

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

Read More

Sanitary & Fire Protection System

ระบบสุขาภิบาล & ระบบป้องกันอัคคีภัย

Read More

Electrical System

ระบบไฟฟ้า

Read More

 เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ให้บริการงานออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร แต่เดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจบริการเฉพาะงานระบบปรับอากาศและไฟฟ้าเท่านั้น ต่อมาเราได้รับความไว้วางใจและการยอมรับในผลงานจากทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ทำให้มีงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงย้ายมาสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่พุทธมณฑลสาย 3 และเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด"

 

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ออกแบบและติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล

Engine by shopup.com