รายละเอียดการติดต่อ

สมัครงานกับเรา

          บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาด้านงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 24 ปี จึงมีความต้องการบุคลากรที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจร่วมกับเรา ตามตำแหน่งดังนี้

1. วิศวกรไฟฟ้า 

จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

ออกแบบ เขียนแบบวรจรไฟฟ้า และแก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า

- วิเคราะห์แบบ จัดหา และสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุมดูแลงานติดตั้งระบบตามแต่ละโครงการ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ทั้งในและนอกองค์กร 

- งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 24-35 ปี

- การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. วิศวกรเครื่องกล

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ศึกษาแผนงาน เพื่อจัดทำแผนงานโดยละเอียด

- ควบคุมการทำงานของผู้ช่วยวิศวกร

- ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

- ศึกษางบประมาณในงานก่อสร้าง งานระบบ ในแต่ละส่วน บันทึกคนทำงานจริงและวัสดุที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ

- ประสานงานกับผู้รับเหมา

- แก้ปัญหาหน้างานร่วมกัน

- ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง

- ประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่นๆ ตามสถานการณ์จริง

- รายงานความก้าวหน้าของงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาวิศวกรโครงการให้รับทราบ

- งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 24-35 ปี

- การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี

- มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 ** สวัสดิการ **

- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

- ประกันสังคม

- วันหยุดประจำปี

- ประกันอุบัติเหตุ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ชุดฟอร์มพนักงาน

- ท่องเที่ยวประจำปี

 

 หากสนใจร่วมงานกับเรา รบกวนกรอกรายละเอียดด้านล่าง   หรือติดต่อคุณเบน 02-4315525-32 ต่อ 105

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com